neděle 23. února 2014

Číselná sekvence 2222 jako úvod do reality snu

Ležíme v posteli, je pozdě a najednou nás popadne "vizionářský záchvat." Není to není jiného než, že si s nadšením povídáme o jednom projektu. "A bude tam ještě tohle! A bude tam jedna místnost, ve které se budou... Mohla by jsi tam dělat... To bude skvělý!" Vlna nápadů a euforie trvá asi hodinu, probereme i financování a dotkneme se mnoha detailů. Není to žádná pracovní projektová schůzka, vzhledem k noční hodině se hodí mluvit raději o Snění.

Ráno přítelkyně prohodí: "Víš, že včera, jak jsme se bavili, že už byla 1 hodina ráno?" Díky její nevinné poznámce si uvědomím, jaké už bylo datum, totiž 22. 2. 2014. 2222.

Číselná sekvence vůbec nejvíce vhodná k takovému tvoření, upevnění a zakotvení nějaké naší vize, plánu, projektu do reality.

Jsem vzrušený. Stalo se nám to intuitivně. Rozhodnu se to však ještě provést "pořádně" a vezmu si tužku a papír. Stane se něco nečekaného. Jde o to, že vzhledem k tomu, že plán se jmenuje Čajový dům, začnu zcela správně kreslit dveře. Mám rád staré domy postavené s fortelem, začínám zcela racionálně rýsovat něco jako zámecké dveře. Pak se mi kresba vymyká z "racionálních rukou" a přestávám ji "rozumět." Všechno mě na ni překvapuje. Nechápu, jak to na ní "myslím." Divná náročná střecha. Jde snad o japonský přístřešek? Okna, která nejsou vůbec zámecká, jsou nezvykle v jedné řadě, dokonce je překresluji z obdélníků na kulaté. Nejméně jsou mi po chuti zvláštní lanovitá zařízení po stranách domu, prostě takto jsem si svůj Čajový dům, který jsem viděl spíše jako útulný malý zámeček, vůbec nepředstavoval.

Nakreslím ho, ukazuji ještě přítelkyni a dodávám, že se asi bude muset strhnout střecha a vystavět tam ta střešní terasa. A pak... Cink! Pak mi můj mozek konečně přepne. V jeho levé půlce to praskne, už to neudrží. Spustí se alarm. "Tohle není Čajový dům. Tohle je Čajová loď!" A tak na vědomost se dává, hledá se hausbót, přátelé, to bude něco tak krásného!22. 2. 2014. Ale i jakoliv významněji vstupující sekvence 2222 do našeho "hledáčku reality," nám otevírá bránu k těmto energiím: (Berte to tak, že prostě otevíráte kufřík určitého obsahu, jehož nastavený kód na zámcích je 2222. Pokud znáte kód, k darům kufříku se dostanete. Pokud ne, jste neznalý kódu neboli nevědomý. A to je také v pořádku. Nikdo tu nedělá chyby, pouze si není něčeho vědom. Není to úlevné?:)

2222 je něco jako další krok po žebříku, přináší svěží vítr do každodenní rutiny. Potvrzuje správnost cesty, je to značka Pokračuj. Oproti 666 - ta spíše vyzývá ke zpomalení a případnému přesměrování. Pozor, to poslední, co po vás synchronní uvažování chce, je slepá oddanost nějakému pevně danému matrixu zvenčí, pokud jste si právě například sekvenci 666 oblíbili jako svou pozitivní, dávající vám šťastný omen, je to prostě tak. Tady se nebavíme o Newtonovi, ale spíše o Einsteinovi, ok? Navíc tvar čísla 6 jako stočené cesty dovnitř, spíše evokuje cestu ke Zdroji, dává tušit dejme tomu zpětný (retrográdní) pohyb Labyrintem, číslo 9 zase vnímám naopak jako číslo expanze a pohybu směrem ven. Zkrátka nejsem schopný tu nalézt nějakou negativní konotaci.

2222 říkají, že tvé nově zasazené myšlenky začínají nabírat na formě a vrůstají do reality. Jejich manifestace se blíží, stačí zůstat dobře naladěn, klíček brzy vyrazí na povrch. Někdy se stane, že vzdáme naši cestu právě před tímto okamžikem, dlouho jsme pečovali o semínko, ono raší, ale ještě nevyrazilo na povrch. 2222 jsou právě tímto průlomem na povrch. Opouštíte hranici snění a váš sen se již buduje na pevném povrchu reality. Od tohoto okamžiku je nesmyslné sen, projekt nedokončit, rostlinka je již v pořádku a připravena vystřelit k nebi. 

Mimochodem proces klíčení probíhá v temnotě, pod velkým tlakem a za vyvinutí obrovského úsilí. Trpělivost nezbytnou podmínkou. Inspirativní, že?

Stejně tak platí pro 222.

22 je mistrovské číslo nesoucí energii a atributy diplomacie, intuice a emocí, vyrovnanosti a harmonie, přizpůsobivosti, osobní sily, vykoupení, expanze a evoluce, filantropie a služby a manifestuje naše nejvyšší ideály a touhy. Je to číslo síly a dosaženi. Číslo 22 může obrátit ty i ty nejambicióznější plány v realitu. Také po nás žádá, abychom se podívali na náš projekt v širším obraze a zaměřili se na detaily, bez kterých by celek nedával smysl.

Pokud jsme zmatení z přílivu čísel či znamení nebo si prostě jen nejsme jistí, není jednodušší cesty než se zastavit a vyslovit malou prosbu: ...dej, ať se mi do zítra (či ještě dnes) vyjasní, co přicházející čísla (či znamení) přinášejí.

Přijde-li znovu ten stejný opakovaný vjem, je to potvrzení, konfirmace toho, na co jsme se ptali.

Odpověď také může přijít v náhodně otevřené knize, zaslechnutí úryvku hovoru či textu písně v rádiu. Možnosti jsou doslova neomezené a také pamatujte, že nahoře mají silný smysl pro humor. Forma může být velmi hravá. Schopnost se dá, jako každá jiná trénovat a jak jsem uvedl (a schytal za to pěknou kritiku od nevěřících Tomášů:)), synchronní vnímání lehce překračuje časovou smyčku námi vnímané přítomnosti a pokud se doslova "časem vytuníte", bude pro vás denním chlebem dostávat poselství o důležitých událostech ve vašem životě předem. Opakuji. Dříve než se stanou. Že je to obrovská pomoc a výhoda asi nemusím rozebírat. Proto firmě vedené synchronně nemůže žádná jiná konkurovat, zatímco všechny ostatní sotva stíhají reagovat na přítomnost, vy jste již plně připravení na budoucnost.

Moji přátelé, přítelkyně či kolegové se kterými spolupracuji, dobře vědí o čem mluvím. Naposledy mi byla takto předem reportována na korunu přesně tržba na větší cateringové akci a mohl jsem tak optimalizovat předzásobení. A to je pro firmu důležité. Co je nemalý vedlejší účinek, tyto události vám dají do života nezměrný pocit úžasu a vděku, za to, jak tu je všechno organizováno a zařízeno.

Přímo posvátný úžas. 

Pro mne osobně je to tak silný dotek "nadpřirozena", chcete-li božství, že z velké části pokrývá mé duchovní potřeby.

Také platí, že tuto presynchronizaci budoucnosti si nelze vyžádat. Moje zkušenost je taková, že je to milost. Buď je vám ukázáno, nebo ne. Pokud někdo přijdete na jiný způsob, ozvěte se. Děkuji.

Vědomá práce s číselnými sekvencemi opakovaně se dožadující naší pozornosti patři k důležité části práce se synchronními vjemy. Matematické číslo je velmi vhodný nástroj k vyjádření určitého poselství, jako symbol zastupující určitou energetickou frekvenci je jejím dokonalým nosičem či prostředkem.

Pokud vám stále tento blog připadá nesmyslný, zkuste prohloubit svoji všímavost. Je v pořádku být pevně v sobě a jít si v denní rutině za svým. A skutečně, zdá se, že vám nic nechybí, že? Celý svět je ale jedna velká interakce, měli bychom s každým a se vším, s čím přicházíme do styku, komunikovat. Podstatou komunikace je však obousměrná výměna. Pokud je vaše linka obsazená jen vámi samotnými, není to úplně vše, co vám opravdová komunikace nabízí. Je to stejné, jako když si někdo stěžuje, že se mu nedaří, přitom denně v modlitbě žádá Boha a prosí o vše a pokorně se modlí.

Stalo se, že jste obsadili celou linku sami.

Pokud chcete zapojit komunikaci celou, tedy aby i Bůh mohl komunikovat s vámi, je třeba se obrátit k meditaci, tedy k naslouchání.

Můžete tak záhy, díky obousměrné komunikaci, synchronizovat Vaše touhy s Boží vůlí a ušetřit si mnohé zklamání. Přece jste všechno dělali správně, že?

V absolutní synchronizaci již není rozdíl mezi vaší a vyšší vůlí a to se projevuje tím, že vám jde vše jako po másle. Vaše frekvence je vysoká, "boží" a "nahoře" vám mohou svěřit vyšší a vyšší úkoly, právě proto, že jste díky obousměrné komunikaci dosáhli určitého stupně poznání a tedy i zodpovědnosti.

Někoho možná zklamu, někoho potěším, ale k tomuto procesu není třeba žádná náboženská nebo církevní organizace. Ta vám může nabídnou sociální, duchovní či jiné realizační zázemí, můžete si i odnést hodnotné nástroje, jak takové komunikace dosáhnout, ale vše podstatné se odehrává jen a jen na vaší osobní IP adrese:)

Udržuji živý kontakt se všemi hlavními náboženstvími (to poslední ke kterému jsem našel cestu je křesťanství) a nedávno jsem zaznamenal fotografickou hříčku, která mne nadchla, protože její metafora přesně vystihuje princip chápání spirituality, ke které jsem došel. Aniž bych nějak chtěl snižovat význam původního znění Pochválen buď Ježíš Kristus, tak mne to vychází po všech těch letech takto:

Foto: Kamil Novotný


A aby ta mnohá slova o náboženství nikoho nemátla, přeložím to doslova:

Buď sám sebou. 

Komentáře