pátek 6. června 2014

Je mi líto, realisto, ale žijeme ve světě zázraků.

Toto je prohlášení Kamila Novotného, autora tohoto blogu:

Přestaňte ignorovat zázraky, přestaňte se pošklebovat věcem, které se vám zdají nepochopitelné jenom proto, že vaše mysl nemá srovnatelnou zkušenost a neumí jim tak přiřadit znaménko Ano, je to možné. 

Jsem v Medžugorii v Hercegovině a trpělivě stojím ve frontě na léčivou vodu, která pramení na levé straně stehna bronzové sochy Ježíše Krista. Voda se jen tak objevuje na kovovém povrchu sochy, mohutní a pak stéká ke vděčným dlaním poutníkům.

„Je to tenká trubička uvnitř sochy,“ uzavírám své pozorování. „Dobré pro povzbuzení davů. Tento skrytý, podvodný mechanismus církve může aspoň pomoci tisícům lidem k obrácení.“

Kapky se tvoří v malé prohlubni v kovu, jakých je na povrchu sochy sta tisíce. Ostřím zrak, je to vysoko, někteří se musí vytáhnout na špičky. Fronta postupuje, až konečně vidím na ono místo. Několik sekund se kapička nalévá, sílí a sklouzne po povrchu kovu dolů, kde je zachycena poutníkem do ubrousku. Vždy se kapička objeví na stejném místě. Je to jednoduché, zkrátka vývod vody k povrchu sochy prohlášený za zázrak. Blížím se k místu, přede mnou je již jen jedna žena. Nedosáhne tam. Zkusí to, ale je to vysoko. Chci ji nabídnout pomoc, když si oba všimneme, že kapky vody se náhle začaly tvořit jinde a to právě tam, kam dosáhla poprvé. Žena s úsměvem sbírá svou zázračnou vodu a přicházím na řadu. Jsem trochu zmatený, protože voda se objevovala pro všechny předtím na jednom jediném místě. Upínám zrak na pevný kovový povrch sochy, ale nic se neděje. Aha! Před tíhou mého rácia všechny "zázraky" končí. Zvednu oči a ke svému údivu spatřím znovu vodu vycházet z kovu, opět z obvyklého místa, kde se objevovala předtím. Au, to bolí! Nikdy nezapomenu na to lupnutí, jak mi praskl mozkový můstek. A tak jsem vešel do zázračného údolí. Z mostu do něj nebylo vidět.

Můžete si říci, že vodu přepíná "církevní dispečer" pomocí kamerového systému, ale takto vzniká drtivá většina konspiračních teorií. Mozek se tak brání fatálnímu přílivu tomu, co neumí pojmout. Nemá srovnání a hledá ve svých dosavadních zkušenostech verzi slučitelnou s jeho obvyklým fungováním. Něco logického, nějakou Normu. Dobře, voda opět vychází z téměř dvou a půl metrové výšky. Není to trubička, je to Nevysvětlitelné.  

Vidět zázrak (za zrak) na vlastní oči zcela promění vaší realitu, ale v Medžugorje jsem byl přítomen u mnohem sugestivnějšího projevu: Slunce uprostřed dne na několik sekund významně měnilo barvu svého záření, fluoreskovalo, jakoby blikalo, tento jev vyvolal udivené výkřiky na náměstí a les zvednutých rukou směrem k obloze. Bylo to tak zřetelné, uprostřed zcela modré oblohy, že vylučuji jakoukoliv "trubičku církve."

Rozumím tomu, jak vám teď pracuje mysl, naráží na svůj mindset strop, je to jako když se uvázaný pes rozběhne od boudy, ale jeho provaz je nastaven jen na určitou vzdálenost. Mrští ho to zpět do prachu, dál ho jeho nastavení nepustí. Je to zdravé, ochraňuje se tak soubor důležitých programů, které nám umožňují pevně, zdařile a úspěšně fungovat v našem světě. Chráníte si tak sám sebe, přesněji tu nejtužší část ega, která potřebuje zachovat celistvost, jinak by celé bytosti hrozilo zhroucení. Je to tak v pořádku. 

Je to přesně pět let, co jsem viděl na vlastní oči tyto hodně tvrdé, naprosto nekompromisně v realitě zakotvené zázraky a můj mozek mohl provést důležitý posun ve své vlastní otevřenosti. Od té doby se na zázraky přímo specializuji. Hovořím s lidmi a ptám se jich na neobvyklé události v jejich životě. A tak jsem zjistil, že skoro každý zažil opravdu pravý "biblický" zázrak, jen o tom pro jistotu nemluví, protože staré paradigma sice již umřelo, ale jeho ostatky tady ještě významně okupují náš prostor. Jsou ještě povolání, ve kterých byste se zdiskreditovali, kdybyste promluvili o tom, co jste viděli. Tato oblast čeká na svůj "coming out" a tak to spouštím: Ano, viděl jsem tyto podivné jevy a stojím si za tím. 

Udělejte i Vy svůj coming out, je to důležité, čím víc bude slyšet o takových příbězích, tím větší důvěru budeme mít jako lidstvo ve vlastní přesah, získáme silnější pocit, že jsme součástí vyššího Celku a že jsou cesty a možnosti otevření se neobyčejným zkušenostem, které mohou transcendovat naši mysl. 

Téma je pro mne důležité, spouštím tímto seriál o zázracích a zároveň praktickou akci. Napište mi příběh vašeho neobyčejného uzdravení, svědectví neobvyklého jevu, popište mi neuvěřitelně "náhodný" průběh vašeho životního obratu. Jsem posedlý těmito příběhy a jsem si vědom jejich úžasného léčivého potenciálu. Napište mi na synchromysl@gmail.com, případně Vás rád i navštívím a zmapuji Váš příběh. Snažte se ho vměstnat na jednu A4.

Příběhy budu zveřejňovat v projektu Deset tisíc okamžiků, který je spjat s Čajovým vozem, Čajbus putuje krajinou a míří za Vaším životním příběhem!

Foto: Kamil Novotný
Neobvyklý příběh je superzhuštěná synchronicita, běžná realita se do sebe zhroutí tak zásadním způsobem, že naše mysl se neudrží v běžně nastaveném módu a transcenduje. A o to tu jde. To je evoluce. Tak trochu urychlená a zhuštěná. Možná spíše revoluce. Toho slova se nebojím.

"Jean Munzerová vděčí za svůj život snu, který měla její matka Klára. Dvacet let zemřelá maminka Kláry ji naléhavě ve snu opakovala, že musí opustit Vídeň. Zážitek byl tak silný, a žádný podobný sen nikdy, ani jiný s maminkou neměla, že strhla ještě několik příbuzných a emigrovali do Ameriky. Za několik let zbytek rodiny skončil v koncentračním táboře, když do Rakouska vstoupil Hitler. Mnoho jich zde zahynulo. Jean se mohla narodit jen proto, že její maminka Klára kdysi dala na jeden neobvyklý sen."

Transformační síla? Obrovská. Kdo se seznámí s tímto příběhem, pravděpodobně bude více pozornosti věnovat svým snům, najednou jde o otázku života a smrti. Proto projekt Deset tisíc okamžiků.

Záběr je široký, bez hranic, přesto bych rád vytyčil několik oblastí, kde platí můj zvýšený zájem:

 - hraniční příběhy spjaté s uzdravením
 - nepokrytě hmatatelné projevy v realitě po nějakém duchovním úkonu, jako prosbě, meditaci či modlitbě
 - překvapivý soubor náhod, který vedl k nějakému nevysvětlitelnému rozuzlení životní situace
 - zvláštní kategorií jsou "porodní" příběhy
 - neobvyklý zásah zvenčí, například odvrácení nehody, ztráty apod.
 - překonali jste svou osudovou diagnózu?

Postupně začnu také zveřejňovat autentické příběhy spontánního probuzení Kundaliny, tedy Hadí síly. Takové projevy jsou dodnes vesměs klasifikovány jako psychotické, přitom jde jen o časově omezené příhody, které si sice nijak nezadají v intenzitě a "šílenosti" s vážnějším psychickým stavem, přesto vykazují zřetelné znaky, které je řadí jinam. Vedou k renesanci, obrodě duše, jsou léčivé a transcendují osobnost. Bohužel lékaři nejsou vzděláni v těchto stále častějších, ryze spirituálních hnutích mysli a ve své nejlepší víře klasifikují tyto jevy jako psychotické, což může být pro příslušného "obrozence" stigmatizující. Je přirozené spíše věřit postavě v bílém plášti, která nám pomáhala od dětství v nemoci, než slovu Hadí síla. Cože, zbláznil jste se?

Prohlášení číslo dvě:

Sdílejte a mluvte o zázracích. Nebojte se toho slova. Každý píšeme svou bibli. I Váš příběh může být "biblický." A proto:

Váš příběh je důležitý.

Nezapomínejte na něj. Vaše zkušenost pomůže transcendovat tisíce jiných. Nenechávejte někoho, kdo zažívá podobnou zkušenost, projít stejným zmatkem a utrpením. Dejte mu do ruky Váš příběh. Uleví se na obou stranách. Vy pochopíte, že Váš příběh se týkal více lidí a byl tu i pro ně. Coming out uvolní vaší energii spojenou se zablokováním příběhu v sobě. Ve vaší duši. Není již na co čekat, tato příležitost vznikla jen pro Vás.

Vize projektu je jasná: chci docílit proměny paradigmatu u nás ohledně vnímání neobvyklých fenomenů, ať jsou to neobvyklá uzdravení, jasné případy stále většinovou populací popíraných synchronních jevů, etablovat "zázraky" jako uznanou součást našeho každodenního Bytí a v neposlední řadě uvést termín PSK (Psychospirituální krize) do běžného slovníku ve zdravotnické oblasti. Ale nejen to. I do legislativního rámce. V současnosti je existence tohoto transformačního stavu či životního období v ČR de facto popírána. Odhaduje se, že až čtvrtina i více diagnóz může být mylná. Je skvělé kolik práce dokáží lékaři v dnešní rozporuplné době vykonat, na druhou stranu ne každý z nich je otevřený sledovat ty nejnovější posuny ve vědění, o systému celkově ani nemluvě. Je rok 2014, jak dlouho ještě budou tisíce lidí posuzování podle metodiky z minulého století?

Pojďme společně integrovat to nádherné, nezměrné, inteligentní a živé moře celistvého Bytí v nás.

Podpořte projekt Deset tisíc okamžiků tím, že pošlete tuto výzvu tomu, o němž víte, že jeho Příběh je právě takový. Zázračný. Děkuji Vám.

Jste úžasní.

Kamil Novotný
www.cajovyvuz.cz
www.synchromysl.blogpot.cz

Příběhy budou zveřejňovány na speciální stránce, zatím mne kontaktujte na emailu synchromysl@gmail.com. Do projektu nelze přijmout kvůli jeho autentičnosti anonymní příběhy.

Google: Energie transformace od Bonnie Greenwelové, Jyoti: Anděl zavolal mé jméno či knihy světově proslulého českotřebovského rodáka Stanislava Grofa.

Komentáře