úterý 24. října 2017

Jak porodit v Čechách a zachránit sebe a své dítě před porodníky

"Spatřím ji na boku a ihned si všimnu jejího povzneseného výrazu. V šeré místnosti je ticho. Dula soustředěně přejíždí dlaněmi její ramena, záda a boky. Mlčky se připojím. Občas se má žena prohne a její tělo sleduje příval kontrakcí. Spočívá na kolenou, čelo opřené do polštářů. Vždy po nějakém čase šeptem prosí o trochu vody. 

Dula ji laskavě povzbuzuje, pozorně a jemně navádí ke změnám polohy, aby mohl novorozenec přirozeně rotovat dělohou. Vždy, když se se ženou potkáme očima, uvědomím si silný proud lásky. Sestup hlavičky se blíží, přichází okamžik, kdy poprvé spatřím svého syna. Vyklouzne, spatřím ho a naprosto jasně si uvědomím, že to je on a nikdo jiný, ten obraz nikdy nelze zapomenout. Z člověka, ženy povstává další člověk. Náš syn se nadechne a vydá první zvuk. Jak sladký a líbezný! Uvědomím si, že ho absolutně miluji.

Má žena je zasažena hormonální sprchou a rozeštká se štěstím. Položí jí dítě na hruď a ono se okamžitě spokojeně utiší. Placenta vystoupí asi do jedné hodiny po porodu. Vysprchuje se a ihned pečuje o své dítě. Není totiž nijak zraněná. Podařilo se nám, co jsme si předsevzali. Přivést své dítě na svět přirozeně, zažít spontánní porod, nikoliv jinak než ho stvořila příroda, tedy jiným způsobem, podivně alternativně, nepřirozeně, jak vnucuje české porodnictví."

Foto:autor
O několik dní dříve bylo všechno jinak. Nemocniční systém na nás vyvíjel tlak. Mé ženě bylo oznámeno, že podle ultrazvuku má plod 3,7 kg, že na ni bude dítě velké a že je třeba rychle konat. Nástup na vyvolání v den termínu! (autor článku je narozen 7 dní po termínu, běžných je i 14)

Jmenuje se to nedůvěra v ženskou sílu a mateřství. Jmenuje se to kompenzace mužského traumatu, že na rozdíl od ženy, on není schopen v sobě dát vzniknout novému životu. A tak je porodnictví žárlivě maskulinní. 

Toho si lékař není vědom. Vyvíjí tlak, který je přece oprávněný. Chceme pro miminko to nejlepší. Je třeba chránit dítě před jejich nezodpovědnými matkami. Vytáhneme to dítě z matky, my víme, kdy má jeho čas přijít.
(A o víkendu se pak v ČR rodí méně dětí, to je ale statistická anomálie.)

"Nyní vám musím provést vnitřní vyšetření."
"Jak musíte?"
"Prostě musím."
"Já ho ale nechci, jsem v 41. týdnu těhotenství, všechny výsledky mám v pořádku, není žádný důvod."

Do ordinace nenápadně vstoupí sestra:
"Mám někoho zavolat?" 

Přeloženo: Kdyby se hodně vzpírali, zvýšíme počet bílých plášťů v místnosti, to vždy zabere.

"Jak byste se dívala na provedení Hamiltonova hmatu?"
"Odmítám ho."

Vyplašená lékařka zapomene vyplnit do průkazky záznam, a nervózně nás vyvede z ordinace.

Hamiltonův hmat lze provést jen se souhlasem matky. Lékař při něm co nejhlouběji zavede prst do vagíny a protrhne vaky blan. Měli jsme štěstí, byli jsme o zákroku informováni předem a měli možnost se k němu vyjádřit. 
V českém prostředí to často vypadá jinak: Tak jsem vám to tam prošťouchnul.", sbírá se šokovaná budoucí matka z lůžka. 

Reakce žen bývají různé, od "nepříjemné vyšetření, jako každé jiné gynekologické" až po "nejstrašnější zážitek v životě." Bez oznámení, jak se často děje, může vyvolat až pocity znásilnění. 

Není bez rizika, může dojít k poškození placenty, způsobit silné krvácení a následuje císařský řez. Jeho úspěšnost je 50:50. Neznamená tedy, že se porod spustí. V diskuzích najdete od rodiček to samé. 50:50 nejen účinnost, ale i že přivodí otřesný zážitek.

A tak nás při druhé návštěvě sestřičky v porodnici už nezdraví. 

Jsme potížisté. Nespolupracujeme. 
Dovolili jsme si neporodit uměle v den termínu. 
A co hůř. Dovolili jsme si mluvit do průběhu porodu vlastního dítěte. 
Dovolili jsme si mít názor. 

Ohrozili jsme oficiální porodnický českonázor. Světonázor je jinde. 
Nejoblíbenější poloha českých porodníků vleže na zádech, není ani mezi 12! doporučovanými polohy WHO pro první dobu porodní. 

Komplikuje totiž významně porod. Zužuje porodní cesty o 25 %. Uzavírá kostrč. Nutí dítě přitisknuté na páteř překonávat překážky, jako na ozubeném kole.

90 % dětí v ČR se rodí na svět touto nevhodnou polohou pro matku. 
Ale porodník se má dobře. Čert vem zrovna ženu, která rodí, já jsem v práci.

Za mne: jen tento fakt by měl přimět český národ vyjít do ulic. 
(Stotisícové davy by měli obklopit porodnice s hesly: 

Chceme rodit normálně! Jako rodí ve světě! 

Informujte, prosím svého porodníka o těchto třech doporučovaných polohách Světovou zdravotnickou organizací, WHO:

Poloha na všech čtyřech - nejvíce otevírá porodní cesty. 
Poloha do vody - voda nadlehčuje.
Jakákoliv vertikální poloha.

Ono to pánům ani pak moc nejde, a jsou porodnice, kde máte téměř 100 % jistotu nástřihu. Ale pánové s tím ne a ne přestat. "Kde se stala chyba?" bádají nad další rozervanou ženou. Víte co, žádejte odškodnění, profesionálové jsou povinni disponovat odpovídajícími znalostmi ve svém oboru.

Uhádáme nástup na vyvolání z pátku na pondělí. (tlak na co nejrychlejší porod platí jen během pracovní doby po-pa)

Potíž je naše víra v přirozenost věcí. V hlubokou moudrost přírody. Nevíme o případech, že by v přírodě samičky samovolně nabíhali na klacky, aby si prorazili otvor v rodidlech.

Další potíž je už bohužel nepřekonatelná.
Fatální ztráta důvěry v naši porodnici.

Ztratili jsme nutné důvěryhodné prostředí pro nejúžasnější zážitek našich životů. Další, co fyziologický porod vyžaduje, je přítmí, ticho a teplo. Ale tím hlavním zůstává bezpečí. Jen v takovém prostředí se uvolňuje potřebný oxytocin. 

Dula nás informuje o dobré šanci, že v Rakovníku nás takto na poslední chvíli přeregistrují. (ve skutečnosti ze zákona v případě nastupujícího porodu vás musí přijmout každá porodnice v ČR)

Vyrážíme na více než dvouhodinovou cestu s dítětem, které se může kdykoliv narodit. Místo narození: Suzuki. 

Od ponižující věty, která padla v "naší" porodnici "Co to vyvádíte?" až k příjmu, kdy si sestra položí ruku na srdce a řekne: "To je skvělé, že máte dulu." nás dělilo sto dvacet kilometrů, ve skutečnosti jsme ale dorazili na jinou planetu.  

O příjmu rozhodl primář. Sestry nás informovali, že to nelze, ale že se můžeme setkat právě s primářem. Žena zde porodí až třetího dne. Dítě váží 3,9 kg.

Neměla to vůbec umět. Měla to zvládnout jen pomocí mužů. Nebo nožů.

Přirozeně ne. Příroda je patrně šílená. Produkuje zrůdně přerostlé děti, které naštěstí moudří mužové jsou schopní vypáčit z ženy. Je to ale adrenalin. (Tento hormon doprovázející stres zcela potlačuje produkci oxytocinu.)

"Víte, že za víkend může váš plod nabrat i 300g?" 

Víte, co je pozitivní psychologie, MUDr. Reprezentantko manipulace a zastrašování?

A tak podávám stížnost. Stížnost na strnulost, nelidskost a zpátečnictví českého porodnictví.

Proč taková nedůvěra, že má žena neporodí přirozeně? Protože její první porod byl veden totálně medicínsky, nefyziologicky, bylo použito i zakázaných technik, které naprosto na tvrdku nebyly zaneseny do dokumentace.

Vy musíte pro úřady, pro vládu naprosto správně zpracovat všechny formuláře, ale občan se obchází. Ob-čan. Lekař leká legálně.

Byla vyrobena "anamnéza" a stejně tak si ji lékaři připravovali na další porod. A on by byl skutečně stejný. Nepřirozený, s nadmírou zásahů, ideálně vskutku z lékařského pohledu královsky zakončený, přímo císařsky provedený.

Nyní jsem příznivcem domácích porodů. Pokud máte výborné výsledky, vzdalte se lidem, kteří jsou zběhlí v patologii a prahnou po tom své znalosti uplatnit. Aby bylo co dělat. Abych nestudoval nadarmo. Abych měl body. 

Jistě je to nyní příliš kruté k těm, kteří nepodlehli, nevyhořeli a jsou dobrými a krásnými lékaři, pilíři společnosti. Stokrát sláva těm, kteří uzdravují člověka, odolali farmaceutické svůdnosti a vidí ve vás člověka, nikoliv "slepák na pětce". 

Prosím, vemte na vědomí, že léčení člověka je dnes činnost přetěžká, strnulým systémem utažená a soudychtivými pacienty zmrzačená. Přesto přitahuje i často arogantní panstvo a zcela prokazatelně, jako i v jiných oborech, člověka, který je sám zraněn, vyžaduje léčení a upadl do smyčky skryté kompenzace. Tedy, že se sám vybíjí na pacientovi, kterého má v moci. Proto, pro jistotu vašeho zdravého svobodného předání života:

Přizvěte si k posvátnému okamžiku někoho, kdo je vzdělán v přirozené fyziologii porodu. Najměte si nelegální dulu. 

Nelegální dula nesmí porodit vaše dítě. Nesmí na něj v onom okamžiku ani sáhnout. Udělala by ten nejtrestnější čin. Taková je vůle syndikátu porodnického. Já vím, těžkej porod. Středověk neskončil, středověk trvá.

Nelegální dula byla naší nejlepší investicí v životě.

Nelegální dulo, děkujeme, že až s Tebou proběhl porod Lege artis. 

Tedy podle UMĚNÍ lékařského.

Naše dítě si vybralo, že se narodí v porodnici, s dulou, s otcem, za velmi šťastné shody okolností. Chytili jsme dobrou směnu. Celý porod jsme 99 % času byli jen sami. Podařilo se nám minimalizovat stres, který je protimluvem úspěšnosti přirozeného porodu. 

Když to řeknu bez obalu: 

Lékaři vyjukají rodičku tak, že jí stres zastaví produkci oxytocinu (doma se tak nestane) a pak padne ona věta: "Dáme oxytocin!"

Oni opravdu chodí do práce, stříkají do žen oxytocin a neptají, co jen sakra, že jim tak náhle začal chybět?

Tohle je nekorektní článek. Popisuje jen naši zkušenost. Jsou ženy, které na sobě vítají zásahy, a mají důvěru v bílý plášť. To je v pořádku, ale my jsme zažili tolik nekorektnosti, že píši ještě velmi uvolněně.

Nejhorší je dojet z vyšetření domů a pustit z hlavy "lekaře". 

Udržet se v pohodě, když vám vážným profesorským hlasem kážou svou patologii. V tom jsou silní. Jsou si vědomi, jak si celá hra stojí. 

Totiž každá máma má v sobě kód:

Jsem ochotná porodit své dítě jakkoliv, hlavně aby bylo zdravé. 

Proto stačí často přizvat ještě jeden bílý plášť do ordinace. Oni vědí, ke komu mluví. Stačí použít základní manipulační větu:

"Nechci vás strašit, ale...."

Nepřijeli jsme na určenou hodinu do porodnice na vyvolání. Odmítli jsme takovou "péči". Péči ze strachu. Lékaři samozřejmě nechtějí nic zanedbat. Když provedou císařský řez, jsou z obliga. Hrozí se, že budou žalováni za to, že něco opomenuli. Chápeme. Děkujeme. Nechceme s vámi toto sdílet. 

A z toho mi vyplynul balíček Aby byl porod normální (ABPN):

1. Hledejte porodnici, kde jsou si vědomi funkce pupeční šňůry, skrze ni dítě dýchá, v době porodu dokonce dostává speciální hormony, přirozeně dotepe, až v ten moment se dítě samovolně nadechne. Jejím přestřižením dítě nutíte se nadechnout dříve. Ochuzujete ho tak o okysličenou krev, jeho dech a výživu. Ve světě se nechává výhradně dotepat. Fenomén pupečníková krev neexistuje. Jedná se jen o krev, která putuje mezi placentou a dítětem.

2. Zabraňte Kristellerově expresy, mechanickému vytlačování dítěte. Lidově "skákání na břicho". Pokud vám byla provedena, nejspíše nebude v dokumentaci, ve světě je zakázána od 2008. Patří mezi českou klasiku. Velmi rozsáhle používána dnes a denně. Jak je to možné, pohybují se čeští porodníci v právním vakuu? Nikoliv, jen ji přejmenovali. Tak trochu sviňárna od mužů Hippokratovi přísahy.

3. Přiložte dítě ihned na tělo matky. Tzv. zlatá hodinka. Je extrémně důležité znovu vložit dítě do stejného bakteriálního prostředí matky, jen to jediné totiž zná. Zásadně ovlivňuje imunitu dítěte na celý život. Přiložení se děje samozřejmě s dotepávajícím pupečníkem. A vzniká první intimita, startuje důvěrnost a počíná se základní pocit bezpečí do celého života.

4. Zajistěte si polohu, která bude vyhovovat vám, nikoliv porodníkovi. (poloha vleže vznikla jen případ patologického průběhu porodu, není určena pro přirozený porod.)

5. Hledejte porodnici s nízkým číslem nástřihu hráze, epiziotomie, tedy tam, kde jsou vzděláni o fyziologickém porodu. (Ne, příroda fakt nemyslela na nůžky, když utvářela savce.) Poranění na nejintimnějším místě patří k nejhorším, razantně ovlivňuje kvalitu života. Kde mechanicky zasahují do porodu, tam to končí nástřihem.

A teď něco neuvěřitelného: Jsou porodnice s 10 % nástřihy (tak se to má nějak dít podle WHO) a teď se prosím posaďte, jiné mají 80 %. Asi chápete, že velikost vagín se nemění s okresy. 

Shrňme si to, čeští porodníci jsou světoví v patologiích, a to je obrázek, který každému naskočí z médií, my jsme přece jedničky. Právě proto jsou pak slabí v tom hlavním, v normálním porodu. Jenže ten v přírodě převládá. 

Jedničky na patologie. 
Středověk v přirozeném rodění.

A co k takovému přístupu říká Carl Gustav Jung, autor pojmenování konceptu synchronicity, světový myslitel a psychiatr?

"Avšak lékař, který opomine lidské citové hodnoty, se dopouští trapné chyby. A jestliže se s takzvanou vědeckostí pokouší opravit tajemné a těžko pochopitelné působení přírody, pak klade své plytké rozumářství na místo léčivých procesů přírody. Vezměte si k srdci starou alchymistickou moudrost:
"Naturalissimum et perfectissimum opus est generare tale quale ipsum est."

"Nejpřirozenější a nejdonalejší dílo spočívá ve vytvoření jemu rovnému."

_______________________________________________________

Díky teamu Rakovnický, ať Vás provází nadále veškerá fortuna a blaženectví. Umožnili jste nám získat hlubokou důstojnost lidskou.
Pocit naděje a vzkříšení. 

________________________________________________________

Proměnte svou povědomost o českém porodnictví za 50 min. Seznámení s fakty, fakty a nic než s fakty. 

  


Důležité odkazy:

http://www.jakjinak.info/

https://www.facebook.com/JemneZrozeni/ 

www.duly.cz 

http://jaksekderodi.cz/ 

http://www.aperio.cz/ 

Komentáře

5 komentářů:

 1. Ahoj Kamile, je mi velkou ctí napsat první komentář ke tvému důležitému a intenzivnímu textu.
  já porodila před týdnem.PŘIROZENĚ taky ve francouzském Nantes. V porodnici 10 minut od nás pěšky přes most. Celé moje těhotenství i porod byl jako sen. Absolutní péče a důvěra v ženskou intuici....má gynekoložka - původem z číny se narodila přirozeně za občanské války ve Vietnamu nohama napřed....
  S mým přítelem jsme podnikli přípravu na porod pro páry, zvanou BONA PACE.Velmi zásadní..,..spojení jogy, masáží a akupresurních bodů, poloh ve dvou při porodu, kdy žena cítí přítomnost muže,který ji doprovází a pomáhá aktivně v porodu.
  mám k tomuto tématu hodně co říci, ale zrovna ted kojím, a píšu levou rukou. najdu si však čas a vše naléhavé shrnu a pošlu!
  do čech přiletím v dubnu. Navrhuji zorganizovat diskusi pro veřejnost....

  totálně zásadní je bible přirozených porodů, Michel Odent - Znovuzrozený porod, kterou je třeba mít. a která ujistí každou ženu, že její volba rodit přirozeně je ta jediná správná!!!!

  BRZY SE OZVU. A DĚKUJU, KAMILE, ZA POVZBUDIVÉ RANNÍ VIBRACE Z ČECH, KDE JE TŘEBA ROZHODNĚ ROZTOČIT MLÝNY A SEMLÍT STARÉ ZRNO DO VODY NA PRACH, HODIT DO PROUDU, NECHAT DALEKO DALEKO ODPLOUT A ODNÉST, A ZASÍT NOVÉ....

  S úctou k síle všech žen a jejich silné a božské intuici

  Tereza

  OdpovědětSmazat
 2. Ohromně výstižné... a dovolím si přidat svou kapku "vody do mlýna". Nějak cítím, že to potřebuji napsat. Mám 8 měsíčního chlapečka, svého 1.potomka (a z celého srdce za něj děkuji Bohu a lékařům, kterým se nakonec povedlo ho ze mě "dostat ven" ) ...je mi 35, měla jsem gestační diabetes a poslední 2 měsíce mě strašili, že je chlapec nějak moc velký (...a mojí mamince se můj bratr při porodu "zasekl" a museli ho vytahovat kleštěmi...) Nakonec se v krvi objevila kyselina močová a tak lékaři rozhodli, že miminko musí rychle ven. Byla jsem ve 38.týdnu a měla jsem hrozný strach z porodu, nikdo mě nedokázal utěšit ani uklidnit. Ačkoliv jsem se o tom snažila hovořit na každé prohlídce. Vzdělávala jsem se celé těhotenství, ale čím víc jsem věděla, tím větší byl paradoxně ten strach...Tak jsem se o to pokoušela prostě sama...sama v nemocnici plné personálu...ale sama v karanténě kvůli chřipkové epidemii... sama se svým strachem. Nemusím myslím detailně popisovat, co vše se za ty dva dny v uměle vyvolávaných kontrakcích, několika nechutných vnitřních chmatech, absence jídla a spánku dělo v mojí vyděšené hlavě. Když 3.dne ráno zjistili, že vyvolávání způsobilo pouze zhoršení srdečního rytmu plodu, a dělozní hrdlo se otevřelo jen o jeden jediný centimetr, rozhodli o císaři. Já jim děkovala! Děkovala jsem jako by mě osvobodili z vězení. Tiskla jsem doktorce ruku a vděčně jí třásla v euforii, že se konečně blíží konec tomu hnusnýmu nikam nevedoucímu utrpení. Za 7 minut byl můj 4500g syn na světě a já zdrogovaná ale hrozně šťastná. Muž mohl na chvíli přijít, a být s námi hned, jak mě převezli ze sálu na pokoj JIP-šestinedělí. A tady už začíná být ten příběh ( a celá péče zde) krásný. Ale nějak stále nemůžu strávit spoustu momentů, ktere se odehrály předtím. A co je asi nejhorší, že ve mě zůstal nepříjemný pocit zvláštního ponížení. Pocit, že jsem byla málo silná. Že jsem to celé na gynekologii proplakala. Většinou na wc, ve sprše nebo na chodbě abych nerušila... a že to nikoho z personálu vůbec nezajímalo. Že mi nikdo nechtěl říct, co se děje, co se bude dít. Jen neustálé honění na prohlídky a monitory, ale informace žádné. Navíc bolesti a únava, osamocení. Hloupá ženská! Vystřídalo se u mě 6 směn. Každý si "sáhl" bez pozdravu a šel o lůžko dál... no nic, asi to k tomu holt patří, říkám si..............
  Závěrem jen povím, že nebýt lékařů, neporodila bych. A děkuji jim za bravurně odvedený císařský řez. Ale jedna věc mi vrtá dodnes hlavou. Proč si žena v takových situacích ze zákona nemůže vybrat mezi císařem a mezi přirozeným porodem? A proč to, co tam více jak 48 hodin s námi dělali, nazývají "přirozeným" porodem?!?
  Závidím vám Váš nádherný přirozený porod. A vím, proti čemu všemu jste museli v těchto chvílich vzdorovat, což považuju jen za přitěžující okolnosti, vzniká stres a strach a to ubírá víře a síle. Je potom těžké se nedat a nebýt potížista...

  OdpovědětSmazat
 3. Příspěvek 2.část:

  Ahoj, vracím se s nalezeným časem k tvému článku, Kamile.
  Psala jsem již prve v první části mého textu, že je třeba roztočil mlýny. a tak přicházím tedy se svou troškou do mlýna.

  ohledně porodu a jeho přirozeného a hezkého průběhu tedy opět vyzdvihuji tuto publikaci: Michel Odent - Znovuzrozený porod.
  Je to dost k tématu, protože tento člověk v osmdesátých letech kousek od Paříže v době super medikalizace porodnictví, proměnil jednu kliniku zcela v jiné místo, jen díky tomu, že byl vnímavý k ženám, a celkovému dění....z něho samého - z klasického doktora,se stala osoba, která ženy pouze v porodu doprovází,vytváří jim klidné a přirozené prostředí, a na jejich návrhy říká: "Ano,PROČ NE." Vytvořil kliniku, kde se ženy scházejí a společně před i po porodu tančí, a zpívají. Reflektuje v knize klasické úkony tradičního porodnictví, a jako lékař je také analyzuje za nepotřebné, spíše škodící /aplikace oxitocinu, protrhávání plodového vaku..atd./...popisuje nové postupy a respektuje ženu a její intuici, a důležitost kontaktu ženy, muže a dítěte.
  Je to BIBLE PŘIROZENÉHO PORODU.

  ohledně porodu:
  stejně jako porod samý, je dle mého názoru důležitá příprava na něj, a pohoda v rámci těhotenství.

  pokud máte gynekologa, nebo gynekoložku, u kterých máte pocit, že je svými dotazy spíše obtěžujete, nebo že vás tlačí do něčeho, co nechcete - ZMĚŇTE JE. Dovolte si tento luxus cítit se bezpečně a dobře s osobou, která vás v těhotenství doprovází.

  To mi připomíná....nevěřte všemu, co se říkají doktoři v nemocnicích. věřte sobě, a své intuici. Před 4 dny porodila jedna moje kamarádka. Stále ji strašili, že její miminko je obrovské. Že už ted má 4,2 kg. a termín je až za 2 týdny, a že bude mít tak 5 kilo, když se bude čekat. A že je nutné kvůli její bezpečnosti a eliminaci císaře porod provokovat...děsili jí tak, že na to přistoupila. po 2 dnech provokovaných a únavných kontrakcí porodila miminko 3,5 kg. Ukradli jí tak možnost přirozeného porodu. a tvářili se jakoby nic...

  Pokud vás něco bolí - mě např. chytal nerv ve spodní části zad - dopřejte si masáže, rehabilitace, péči! - tady ve Francii stát platí kinezioterapeuta bez limitu - pokuste se najít něco takového i v ČR. - PEČUJTE O SEBE za každou cenu. - těhotenství je fyzicky náročná činnost.tak si dopřejte klid a pohodu v přírodě, nebo v klidu doma.

  Pokud máte rády vodu - choďte plavat...VODA JE LÉK.

  ZPÍVEJTE SI.

  Ohledně přípravy:
  ZAPOJTE AKTIVNĚ DO PROCESU SVÉHO PARTNERA

  My jsme s Benem dělali skvělou přípravu pro páry:
  BONA PACE

  Tato žena sestavila strukturu cvičení pro páry, které spojuje masáže před i v rámci porodu, které provádí partner.
  Vzdělává ohledně hormonů, přirozených procesů.
  Nabízí možnosti pozic před i při porodu - pro ženu samotnou, i v páru.
  Práci s gymnastickým míčem nebo židlí, které uvolňují bolest, a pomáhají otevření. - snadné věci, které se snadno realizují v porodnici nebo u vás doma.
  Vzdělává partnery v rámci akupresurních bodů, které pomáhají při kontrakcích.../osobně mi velmi při porodu pomohlo a velmi ulehčilo proces/
  Je to velmi komplexní příprava, spojující jogu, přírodní zákony, a silné partnerské propojení dvou osob.
  Posiluje ženy v odhodlání rodit přirozeně...

  OdpovědětSmazat
 4. Příspěvek 3.část:

  /pokračování textu/

  Pokud vám to vaše miminko dovolí, jste ve formě, miminko je ve správné pozici, neklesá mu tep, atd..nemá omotanou šňůru kolem krku a podobné urgentní situace, dopřejte si rodit, jak vy samy chcete.
  Otevírá to další dimenzi v ženské energii. a váš vlastní potenciál.
  Od začátku do konce jste tak ve spojení se svým miminkem, i se svým partnerem, který ví co má dělat, a aktivně vás doprovází. Víte, co se děje, a máte kontrolu nad situací.

  Měla jsem štěstí, že jsem měla tak hezký porod, a příjemné těhotenství - s pocitem bezpečí a klidu, péče.
  Vše proběhlo na klinice kousek od nás.
  Ve Francii se již silně navrací tradice porodních asistentek v běžném provozu klinik. Měla jsem možnost být i ve vaně, dokud mi nepraskla voda.Porodní asistentka byla poblíž, když jsem potřebovala, občas mě přišla zkontrolovat, jestli vše probíhá, jak má, v jaké jsme fázi porodu, ale jinak nás nechala s Benem samotné do finálního otevření bran.

  Díky přípravě Bona pace jsme byli také motivování napsat svá přání a věci, co u porodu nechceme.To vše jsme pak předali porodní asistentce při příchodu do porodnice. a musím říct, že vše bylo zcela respektováno. Ben vzal malou, když vycházela na svět, odstřihl pupeční šňůru, nikdo mě nenastříhával, mohla jsem si sama volit pozici porodu, do sálu se nehrnuli stážisti, oslovovali nás křestními jmény, nikoli paní a pane,nikdo mi nenutil peridural,poslouchali jsme námi vybranou hudbu, mohli jsme regulovat osvětlení v místnosti, a bylo respektováno, že chceme rodit přirozeně...

  A tak si myslím, že není třeba tvořit drahé alternativní kliniky. bylo by skvělé spojit se se studenty porodnictví a motivovat je, aby se přístup změnil. tak by se mohl aplikovat, podobně jako v případě Michela Odenta - v běžných nemocnicích,nový přístup. a postupně, s osvícenou hlavou v čele - jako byl tehdá on, začít opět rodit, jak to příroda chtěla.

  Přeji všem dětí jako smetí a hezký den!

  ahoj Tereza
  OdpovědětSmazat
 5. DVTV - přímo k tématu
  https://video.aktualne.cz/dvtv/normalni-porod-lekare-nepotrebuje-mezi-lekari-a-asistentkami/r~78cabc5edb5011e78d510cc47ab5f122/?utm_source=centrumHP-M&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

  OdpovědětSmazat