středa 29. května 2013

Co o mně řekl Jaroslav Dušek a Thu-Hien o mé knize.

Napsal jsem knihu. Jmenuje se Synchronní svět. Je to transformační kniha. Odpálí vás do nového světa. Do vašeho středu. A přivede k vaší Misi s velkým "M". Obsahuje fotografie, které hovoří holografickým jazykem. Obraz dokáže předat informaci ve více vrstvách, teprve takový vícerozměrný obraz podává skutečnost ve své celistvosti. Nezpochybnitelná shoda takového obrazového záznamu s lineárně odvíjejícím se textem knihy vypíná běžné přísně racionální myšlení a přelaďuje mozek na pravohemisférové uvažování. Vaše mysl se stává synchronní. Je transformována, má novou schopnost zpracovávat podněty, hovořím o zcela novém vidění. Tato rozšířená, celistvě pracující mysl pracuje s informacemi "kvantově", ignoruje například všechny časové roviny. Je to Synchromysl. Vstupenka do holografického světa plného zázraků. 

Zvu všechny do tohoto úžasného synchronního světa. K dispozici bude i anglický překlad, třeba se stane "zlatým standardem" pro převody do dalších jazyků.


Duchovním patronem knihy je Jan Amos Komenský. Zasáhl zásadně do příběhu knihy. Vlastně to byl on, kdo celý Příběh spustil. Kvůli jeho obrazu na dvousetkorunové bankovce jsem v roce 2012 odstartoval celkovou proměnu svého života. Ale to už bych prozrazoval děj. Setkal jsem se s mnoha spřízněnými dušemi a rozpoznal znamení, jakým způsobem se poznávají. (více v knize) Příběh o partnerovi duše je pravdivý a vím, jak ho dosáhnout. Také jsem musel opustit své pohodlí a vydat se do Labyrintu světa, abych našel Ráj srdce. Jestli stálo za to všechno opustit a udělat krok do prázdna? 


Samozřejmě. Jiná cesta neexistuje. Myslíte, že se vaše nějaká životní situace změní tím, že budete čekat na místě až vyhnije? Ne. Jen akce prorazí začarovaný bludný kruh.


Zvětšenina Komenského podobizny na 200 Kč  bankovce.

Metoda, kterou v knize představuji,
dostala název Orbis Pictus, tedy Svět v obrazech. (Zase Komenský.) Dokládám v obsáhlé fotodokumentaci (svého vnějšího světa, který rezonuje s vnitřním) že na povrchu běžného viditelna probíhá jakási neviditelná výstava, která obsahuje zcela klíčové informace o našem životním směřování, osudu, poslání. Jsme s ní propojování více než vědomě spíš obrovskou silou nevědomí a silou archetypu. Tvrdím, že je schopná nám dát odpověď na jakoukoliv situaci. Praktické v podnikání, ve vztazích, ve všech oblastech lidského konání.


Co je naprosto skvělá zpráva: Neviditelná výstava je tu pro každého z nás. V každém okamžiku máme všichni možnost, na jakémkoliv místě, čerpat z této vesmírné internetové dálnice. Není třeba žádných "duchovních" schopností, jako umění vidět nějaké vnitřní obrazy, provádět vizualizace či dosáhnout vhledu nějakou meditací. Synchromysl je skutečně pro každého a pracuje jen s reálnými skutečnými jevy, tady na Zemi, které si můžete osahat. 

   
Cituji z obálky:

 "
 Až se všichni poddáme vesmírnému proudu a naučíme se rozeznávat jeho znamení, nebude slepých uliček. Záležitosti se stanou mnohem hladšími, budou se dít sami od sebe. Povede nás vyšší moudrost, vesmírný řád sám. Dostane se vám praktických doporučení, potvrzení a nápověd od strůjce vašeho osudu, vašeho bytostného Já. Kniha ukazuje, jak vstoupit do této podprahové řeky života a naladit se na náš vnitřní vesmírný řad, na své Tao. Není v ní žádných cvičení, není třeba se učit novým věcem. Vše už máme. Je třeba se jen otevřít. Jen ukazuje na měsíc před vámi. Možná, že jste si ho dosud nevšimli. Bude to váš prst, který na něj jednoho dne upne."

V jeden moment jsem byl přinucen se vzdát, neměl jsem klíč k příběhu knihy a nemohl jsem s ní postupovat dál. (Kniha vzni 4 roky, a nakonec se skládá ze tří navazujích knih)

Hledal jsem odpověď. Má otázka v kostele Sv. Šimona a Judy zněla:

"Vesmír mě spojil a pak zase rozpojil s jednou dívkou. Jaký byl účel našeho setkání? A co kniha, kterou jsem o našem setkání napsal?"

Odpovědi Jaroslava Duška a známé americké učitelky Thu-Hien najdete od první minuty záznamu tady:Komentáře

1 komentář: