pátek 19. června 2015

VLNY UPRCHLÍKŮ JAKO VLNY SYNCHRONICITY

Z pohledu synchronicity je příliv uprchlíků přirozený a má svou logiku. Synchronicita vychází z cyklického vnímání času spíše než z lineárního, je to vlastně konstantní déjà vu.

Vzhledem k tomu, že všechny světy, planety, národy, osudy lidí se nějak vyvíjejí, pohybují se vpřed, již odpradávna tu byla touha ten pohyb nějak zaznamenat. A tak se ve všech kulturách nezávisle na sobě objevuje schéma labyrintu. Universální symbol labyrintu najdeme na keramice v Řecku, jeho obrovské obrazce jsou na náhorních plošinách v peruánském Nazca, vyskytly se v antickém Egyptě, Sýrii, Indii a Tibetu, Evropě, zkrátka po celém světě.  

Je to tak silný symbol, že mu každý okamžitě porozumí, podvědomě ihned vstoupíme do prostoru, kde ještě nebyly stovky jazyků, ale jeden universální, jazyk symbolů. 

Labyrint nám umožňoval chápat náš životní prostor, naši cestu na tento svět, vstup branou a vydání se na cestu svého osudu. 

Labyrintem se putuje. A cílem je najít svou duši a její poklad. 

Všichni jsme uprchlíky na pouti labyrintem světa a když se na celou situaci podíváme svrchu uvidíme další schéma. Je to spirála. 

Jakmile vytáhnete špunt z umyvadla, voda se dá do pohybu a zformuje se do spirály. Spirála je symbol permanentního pohybu, symbol věčného života, stálé evoluce.

Cyklický charakter významných dějinných jevů je fakt se kterým si dosud antropologie nedokázala poradit. Náboženští vůdci, historicky nejvýznamnější lékaři či dějepisci se objevují synchronně jak na východní, tak západní polokouli v jedné časové vlně. Dále jakoby lidstvo jako na skutečné cestě spirálou procházelo cyklicky opakovanými "déjà vu."

Jsou tu cykly vycházející z rytmu 2160 let, dále menší jako 520, ale i velký cyklus 25 920. Je fascinují si uvědomit, že lze nalézt paralelu po 2160 letech v dějinách, které se nás ještě živě dotýkají. Tažení Hannibala a Hitlera přesně v rytmu tohoto cyklu je ohromujícím příkladem. Zarážející je i jejich podoba. 

Image result for hannibal general

U nás se těmto cyklům v dějinách na světové úrovni věnuje vědec RNDr. Emil Páleš, CSc. Synchronicita vládne světu, jakým si dosud ani neumíme představit. Výzkumy teprve probíhají. 

Všichni jsme kdysi putovali v nějakém společenství a tento proces je stálý. Na zemi vždy bude proudit energie, ať už v pohybu zboží, zvířat či lidí. A pokud se na dráze spirály v čase protne se svou dějinnou odezvou, věci se zase dají významněji do pohybu. Nádech, výdech. 

Pak je tu také zákon akce a reakce. 

Země, které kdysi vnikly do jiných zemí, jsou dnes konfrontovány se "synchronní odezvou" svých činů a jsou významně barevnější a multikulturnější než země, které se zas tak do jiných nemíchaly. Je to výzva, přináší problémy, je to ale kýžený proces. Česko jako rigidně monokulturní země se tomuto trendu také bude více otevírat. Můžeme klidně říci, že na planetě pomalu vniká jedna rasa a kdo s tím má problém, tak si ho bude muset vyřešit:) 

Představa "Čecha jako poleno" je stejně iluzí, jen asi každý desátý Čech si uchoval DNA, které by ho za něj mohlo prohlásit. Za mne sympatických 25 % našeho genofondu je "posbíráno" z románských zemí, Francie a Itálie. 
Více zde. 

Původ českého obyvatelstva podle genetických znaků na chromozomu Y. | Foto: Genomac

(Kniha Synchronní svět přinese více takových vizí z pohledu synchronicity)

Dále platí, že jsme často ve svém demokratizačním úsilí šlápli vedle a export demokracie se nepovedl, ba přímo naopak, napomohl k občanským válkám a vyvolal další uprchlickou vlnu. 

Stejně tak mechanismus Jin/Jang káže přitáhnout protiklady, třeba tragicky nízkou porodnost Evropanů s "původní neregulovanou" porodností zemí třetího světa. 

Jsem dalek tomu, abych tento migrační proud zlehčoval. Ale všichni jsme uprchlíci. Všichni jsme na pouti životem a toužíme nalézt svůj domov. 

My jsme uprchlíci, kteří řeší do jaké restaurace půjdeme a chvilkově pomalé připojení k internetu, oni jsou uprchlíky, kteří netuší, zda jim dnes nebude bestiálně uřezána hlava. 

Do Evropy konečně dorazil Ježíš, dokonce celé jeho zástupy a tak se může náš křesťanský kontinent předvést, zda náhodou nekáže vodu, ale pije víno. 

Čím větší máte odpor, tím menší máte sebevědomí a větší stín. 

Foto:autor

A tak celá imigrant story vede zase jen k nám samotným. Do našich vlastních strachů a stínů.

Skutečně vám vzali Ukrajinci práci? Nebo spíše obsadili pozice, kde se ruk nedostávalo? Kde byste tu ruku ani k dílu nepřiložili? (Mimochodem země, kde jsme za Ukrajince nejsou tak daleko. Jaký je to pocit? Zde je víc.) Z jaké pozice vás asi vystrnadí somálský uprchlík? Navíc, většina válečných uprchlíků se chce vrátit. Kdo v zahraničí pocítil stesk po vlastní zemi, tak pochopí. 

Odblokování a přijmutí stínu v minulém dílu zde:

Jistě, je ekonomický a válečný uprchlík. Ekonomický tu s námi zůstane. Možná tu integraci zvládne, možná bude frustrován a my také. On tu vidí nekonečné bohatství, my každodenní práci. Bude chtít všechno a hned. Přijeli se sem učit pracovat, nikoliv brát, ale bude trvat než to pochopí. Každý má na své straně svých 100 % zodpovědnosti. Budete jim to umět dát najevo? Je férové si přiznat, že záruka není žádná. Bojíte se? Pracujte na sobě. Ohromení strachem nic konstruktivního nepřinesete.

Čím více o tom budete negativně smýšlet, tím k horšímu klimatu přispíváte. Čím více sdílíte "pravdivá" videa o uprchlících, tím více jste se pravdě vzdálili. Nepapali jste navíc čokoládu od nějakého příbuzného, který požádal o azyl po roce 1968? 

Klima ve společnosti je důležité. Klima je šéf, co sedí nahoře. Jaké klima nám například dává současný prezident?

Každý jsme prezidentem svého klimatu, máme dohromady obrovskou moc. 

Můžete vytvářet klima nenávisti nebo přijetí. 

Můžete být prezidentem Odporu nebo Lásky.

Můžete vytvářet své země dle libosti. 

Jak se jmenuje vaše země?

_______________________________________________________________

Pro ty, kdo si myslí, že příliv půjde zastavit a že to bude lehké (uprchlíci svévolně vnikají do aut, aby se dostali do Británie)Pro ty, kdo jsou ohromeni "obrovitou tsunami" imigrační vlny a kde je jádro pudla. (video je jen k ekonomickým uprchlíkům, přesto je skvělé)


 


Komentáře

3 komentáře:

  1. Boj o zdroje, strach z hladu, lenivost a ledabylost, hamižnost a touha po prestiži, znevážení tradičních hodnot, neklid bojovníku v pro ně nudném míru, pohrdání samozřejmostí, nezodpovědné tlachání, krutost a cynismus, příchylnost k ničení ...a pak se divíme, že vzplane válka. Já bych z ní taky utíkala.! Jsem vděčná za mír a přeji ho všem bez rozdílu. Metuje :-)

    OdpovědětVymazat