pondělí 9. listopadu 2015

11:11 11.11. Umři, jestli chceš.

Ale znamená to, že zvolíš odvahu.
Umři hluboko uvnitř sebe, nech sebe sama propadnout až na své dno. 

Obleč se do své žárlivosti, slabosti, nemohoucnosti, zvrhlosti, podlosti, cynismu a sžíravé ironie. 

Ušij si ten oblek z bahna, nech ho na sobě uschnout, dobře se podívej na svou míru, vytáhni to bahno na povrch a ztuhni na slunci. 

Foto: autor
A pak se usměj. Z tvé tváře se uvolní první kousky bláta, dopadnou na zem a splynou s ní. Zvedni ruku a dej si ji na srdce. Sejmi z něj ten škraloup. 

Je tu něco, co se do tvého srdce nevejde? Podívej se na to znovu. 

Otvorem ve svém těle na místě srdce. Již tam proudí světlo. 

Řekni: "To jsem já, co nenávidím. To je má vlastní věc."

Odpusť si, dotkni se koleny země a uroň slzu. 

Vlhkost rozpustí Tvůj krunýř. Je to tvůj vlastní strup, vlastní jizva, která chrání Tvé vlastní zranění. 

Dobře jsi dělal, že jsi se chránil. Ale nyní je brána otevřená.

Nech to jít. 
Dej se do pohybu. 
Vykroč vpřed. 


Nech to ze sebe spadnout. 

Breč, vztekej se, křič. Nech to odejít. 

Můžeš se vzpouzet celé věky nad sebou sama, nad vlastní zranitelností, nad vlastní slabostí, nad vlastními prázdnými iluzemi a marným očekáváním. 

Anebo můžeš umřít tady a teď. V 11:11 11.11. 2015. 

Zveme tě, aby jsi poklekl do vlastního prachu, vlastní prázdnoty bez jakéhokoliv posuzování a nároků. 

Přijď takový jaký jsi.

Jen tak jsi plně milován a přijímám. Sám sebou. Jde nám jen o tebe. Jak se Ty budeš vnímat. Nemůžeme ti nijak pomoct. 

Láska je sebeláska. 

Umři v jeden jediný moment a otevři se lásce.
Nech to staré Já ležet v prachu i se svou nenávistí. 

A pak znovu povstaň. 

Rozhlédni se. 

Je ON/ONA nádherný, plný a dokonalý ve své nedokonalosti?

To protože jsi sám sebe takto přijal a uzdravil. 

Už nevidíš NEdokonale. 

Vidíš tak, jak to je. Prav-divě. 

ON/ONA je naprosto dokonalá, právě proto, že tu je pro tebe i se svými "chybami."

To, co hledáš, neexistuje. 

Takový neexistuješ ani Ty, jak by jsi tedy mohl najít někoho takového?

Nelži si do kapsy, že jsi lepší. Jsi právě takový jako ON/ONA. 

To je karma. Neboj se toho jako "špatné" karmy. Nikdo neví, co je špatná karma. Naopak. Dobrá situace může být špatnou situací.

Miluj svou karmu. Dává ti to nejlepší, o co jsi sám prosil. Přímá zkratka do nebe. Žebřík, výtah. A to jsi chtěl stále běhat jen tak okolo? S maskou na sám sobě?

Umři a nový vystoupej na vrchol své karmy. Tam je Nový člověk. Tam jsi Ty. 
Přijal jsi se s veškerou svou tíhou, a svět je náhle lehčí. Nahoře již neváží nic. Stal jsi se prázdným a vším. 

Stal jsi se prostým, obyčejným člověkem, ráno piješ kafe, večer usínáš a sloužíš svým blízkým a celému světu. A oni tobě. 

Ne, svět karmy není zlý svět. 

No tak už umři. 

Umři dnes. 

Nech se odejít. 

Čekáme tě. 

Všichni tvoji blízcí a Tvá velká jedinečná Láska, pro kterou jsi souzen. 

Přestaň nás zraňovat, prosím. 

Milujeme Tě. 

__________________________________________________________

Navazující video:Komentáře

Žádné komentáře:

Okomentovat